Slovenský historický ústav v Ríme (SHÚR) vyhlasuje pre občanov Slovenskej republiky súbeh na udelenie finančných podpôr na výskumnú spoluprácu so SHÚR a výskumné pobyty v talianskych a vatikánskych archívoch a vedeckých knižniciach v roku 2023.

Uchádzať sa je možné o pobyty v dĺžke 14 dní, pričom uchádzač si môže v súlade s výskumnými ťažiskami SHÚR zvoliť výskumnú tému sám. Uprednostňované budú témy súvisiace s výskumom a publikáciou prameňov.

Podanie žiadosti

Žiadosť je potrebné odoslať elektronickou aj štandardnou poštou najneskôr do 31. januára 2023 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky), a to na adresu:

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
P.O.Box 20
850 00 Bratislava 5
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kompletná žiadosť musí obsahovať:

  • vyplnený formulár žiadosti
  • životopis
  • zoznam publikačnej činnosti
  • kópiu diplomu alebo dekrétu o najvyššom dosiahnutom kvalifikač­nom stupni (vyžaduje sa minimálne ukončený druhý stupeň vysokoškolského vzdelania)
  • odporúčanie habilitovaného odborníka, resp. odborníka s kvalifikač­ným stupňom SAV IIa (v prípade uchádzačov bez habilitácie alebo bez kvalifikačného stupňa SAV IIa)
  • portrétovú fotografiu s rozlíšením najmenej 600 x 800 pixelov
    (stačí odoslať v elektronickej podobe, bude použitá na stránke ústavu v zozname výskumných spolupracovníkov)

Upozornenie

Podrobnejšie informácie o podmienkach a povinnostiach spojených s udeľovaním finančnej podpory na výskumné pobyty obsahuje Smernica o vysielaní výskumných spolupracovníkov na zahraničnú pracovnú cestu.

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via della Conciliazione, 44
00193 Roma
Italia

Codice fiscale: 96561540582

Ochrana osobných údajov