Podujatia

15. – 16. decembra 2016 sa v Ríme uskutoční konferencia pod názvom Livres et confessions chrétiennes orientales. Histoire connectée entre Empire ottoman, monde slave et Occident (XVIe-XVIIIe siècles)
Pozvánka

16. decembra 2016 sa v Ríme uskutoční inaugurácia výstavy UN RE ARCHEOLOGO: Gustavo VI Adolfo di Svezia e lo scavo di San Giovenale di Blera 1956-1963
Pozvánka

Archív podujatí

Kontakt

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
Slovenská republika

Konzultačné hodiny:
streda: 14:00 – 18:00

Riaditeľka

prof. Dr. phil. Emília Hrabovec

Tajomník

Mgr. Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk
Telefón: 00421 948 303 255

Rímske pracovisko

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via M. D. Brun Barbantini, 31
00123 Roma
Italia

JUDr. Veronika Pétiová
Telefón: 00393 889 505 683