Cieľom knižnice Slovenského historického ústavu v Ríme je sprístupniť slovenskej verejnosti zahraničné, prevažne talianske publikácie, ktoré nie sú na Slovensku bežne dostupné, a zároveň poskytnúť talianskej vedeckej komunite prístup k slovenskej vedeckej spisbe. Z tohto dôvodu je knižný fond SHÚR rozdelený na dve časti, pričom prvá je uložená v bratislavskom a druhá v rímskom sídle ústavu. Okrem toho buduje SHÚR aj svoju digitálnu knižnicu, ktorá je dostupná na nižšie uvedenom odkaze.

SHÚR rozširuje svoj knižničný fond nakupovaním nových publikácií, prijímaním darov od fyzických a právnických osôb a výmenou za vlastné publikácie.

V prípade záujmu o knižničné služby SHÚR kontaktujte tajomníka ústavu prostredníctvom elektronickej pošty.

SHÚR taktiež buduje zbierku vatikánskych registrov, vďaka ktorej môžu bádatelia skúmať najstaršie dokumenty Vatikánskeho apoštolského archívu v bratislavskom sídle ústavu. Katalóg si môžu záujemcovia pozrieť na stránke archívu. SHÚR má momentálne dostupné Registra Vaticana (RV) 1 – 182.

Podujatia

Archív podujatí

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Adresa na zasielanie pošty

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
P.O.Box 20
850 00 Bratislava 5
Slovenská republika

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via M. D. Brun Barbantini, 31
00123 Roma
Italia

Ochrana osobných údajov