La legione ceco-slovacca in Italia e la Grande guerra

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Taliansku vydalo v spolupráci so Slovenským historickým ústavom v Ríme knižku La legione ceco-slovacca in Italia e la Grande guerra. Zborník je plodom rovnomennej konferencie, ktorá sa za spolupráce oboch inštitúcií uskutočnila v júni roku 2015 v Ríme.

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via della Conciliazione, 44
00193 Roma
Italia

Codice fiscale: 96561540582

Ochrana osobných údajov