Obsah

Štúdie

 • Ján Lukačka: Relations between the Roman Curia and the Kingdom of Hungary during the Reign of the Árpád Dynasty with a Special Regard to the Area of the Present-day Slovakia | 9
 • Martin Homza: An Attempt to Interpret the Role of Princess Adelaide in the Hungarian-Polish Chronicle | 25
 • Vladimír Rábik: Le ordinazioni dei chierici provenienti dal territorio della Slovacchia odierna nella Curia Romana nel Medioevo (1425-1524) | 54
 • Viliam Judák: L’arcivescovo Pietro Pazmany e il primo testo liturgico stampato slovacco (390 anni dalla pubblicazione del rituale di Strigonio) | 73
 • Daniel Škoviera: Un demi-siècle de philologie néo-latine en Slovaquie | 93
 • Emília Hrabovec: L’Istituto slovacco dei Santi Cirillo e Metodio a Roma nel contesto politico-ecclesiastico | 117
 • Oľga Gavendová: L’integralità dell’amore nel pensiero di Štefan Náhalka | 132
 • Marián Gavenda: Il Prof. Ladislav Hanus nella corrente spirituale dell’Europa e della Slovacchia al suo centro | 145

Materiály/Dokumenty

 • Anna A. Hlaváčová: A Note About Rome (О Риме) in the context of the Journey to Florence (Хождениe во Флоренцию) | 164
 • Bohumila Ferenčuhová: Sui rapporti tra l’Italia e la Repubblica ceco-slovacca tra il 1918 e il 1920 : Selezione di documenti dell’Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Roma | 180
 • Milan S. Ďurica: Arturo Cronia (1897-1967) Slavista eccellente e grande amico degli slovacchi | 192

Recenzie

 • Júlia Ďurčová: Vincent sedlák (ed.): Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus I. Rationes collectorum pontificiorum in annis 1332-1337. Trnava : Slovenský historický inštitút v Ríme, Trnavská univerzita, 2008.
 • Júlia Ďurčová: Vladimír Rábik (ed.): Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus II. Registra supplicationum ec actis pontificum Romanorum res gestas Slovacas illustrantia. Volumen I. (1342-1415). Trnava : Slovenský historický inštitút v Ríme, Trnavská univerzita, 2009.
 • Zuzana Lopataková: Miloš Marek (ed.): Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus III. Registra Vaticana ex actis Clementis papae VI. res gestas Slovacas illustrantia. Volumen 2 (1342 – 1352). Trnava, Rím : Slovenský historický inštitút v Ríme, Trnavská univerzita, 2010.
 • Eva Frimmová: Matej Bel, Martin Turóci (ed.), Imrich Nagy (ed.): Trenčianska stolica. Čadca : Kysucké múzeum, 2013.
 • Adrián Lančarič: Zuzana Lopatková: The Canonical Visitation in North-Western part of Podhorský Deanery in the Second Half of the 16th Century and 17th Century. Krakow, Trnava : Towarzystvo Slowakow w Polsce, Faculty of Trnava University, 2014.
 • Rita Tolomeo: Emilia Hrabovec: Slovensko a Svätá stolica 1918 – 1927 vo svetle vatikánskych prameňov. Bratislava : Univerzita Komenského, 2012.

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via della Conciliazione, 44
00193 Roma
Italia

Codice fiscale: 96561540582

Ochrana osobných údajov