Dňa 2. decembra 2014 bol Slovenský historický ústav v Ríme na Generálnom zhromaždení Medzinárodnej únie archeologických, historických a kunsthistorických ústavov v Ríme prijatý za 36. riadneho člena únie.

Prestížna únia vznikla bezprostredne po druhej svetovej vojne s cieľom podporovať medzinárodnú spoluprácu vo výskume v historických vedách a stať sa miestom vzájomnej intelektuálnej výmeny a reflexie. Dnes je vďaka kvalite i počtu svojich členov najreprezentatívnejšou a najprestížnejšou strešnou organizáciou združujúcou vedecké pracoviská v oblasti historických vied v Ríme. Členstvo v nej je výberové, nového člena musí na základe jeho vedeckého výkonu navrhnúť niektorý z členov únie a schváliť generálne zhromaždenie.

Prijatím Slovenského historického ústavu v Ríme do tejto organizácie tak slovenská inštitúcia po prvýkrát dostala príležitosť oficiálne spoluúčinkovať na pôde tohto významného vedeckého združenia, podieľať sa na jeho rozhodovaní a jeho bohatých vedeckých aktivitách a sprostredkovať výsledky slovenskej vedy medzinárodnej vedeckej komunite.

Podujatia

Archív podujatí

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk
Telefón: 0948 303 255

Konzultačné hodiny:
streda: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 15:00
v iné dni/hodiny dohodou

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Adresa na zasielanie pošty

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
P.O.Box 20
850 00 Bratislava 5
Slovenská republika

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via M. D. Brun Barbantini, 31
00123 Roma
Italia

Ochrana osobných údajov