Slovenský historický ústav v Ríme v spolupráci s Gréckokatolíckou teologickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove Vás pozývajú na vedecké kolokvium s názvom Vatikánske archívy Pia XII. a historická Prešovská gréckokatolícka eparchia, ktoré sa uskutoční v utorok 22. novembra 2022 o 9.00 v Aule 1 Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (Ulica biskupa Gojdiča 2, Prešov).

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via della Conciliazione, 44
00193 Roma
Italia

Codice fiscale: 96561540582

Ochrana osobných údajov