Slovenský historický ústav v Ríme zavŕšil svoju účasť na projekte Veduta Bratislavy vo Florencii finančnou spoluúčasťou na vydaní poslednej, anglickej mutácie knihy Dr. Kvetánovej a Dr. Musilovej, ktorá vyšla pod názvom The Veduta of Bratislava in Florence. A Hidden Story. Autorkám blahoželáme a ďakujeme, že sa SHÚR mohol takouto formou podieľať na prezentácii slovenského výskumu v zahraničí.

Podujatia

Archív podujatí

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Adresa na zasielanie pošty

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
P.O.Box 20
850 00 Bratislava 5
Slovenská republika

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via M. D. Brun Barbantini, 31
00123 Roma
Italia

Ochrana osobných údajov