Vďaka riaditeľovi Slovenského historického ústavu v Ríme, ktorý zabezpečil mimorozpočtové sponzorské prostriedky, bolo možné podporiť vydanie knihy bývalého veľvyslanca Slovenskej republiky v Taliansku Jozefa Mikloška, ktorá nesie názov Sedem statočných na siedmich pahorkoch Ríma. Je to zbierka príbehov o Ríme popretkávaná autorovými spomienkami a fotografiami, ktorými dodal rozprávaniu o večnom meste slovenský rozmer. Tešíme sa z tohto diela a autorovi srdečne gratulujeme!

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via della Conciliazione, 44
00193 Roma
Italia

Codice fiscale: 96561540582

Ochrana osobných údajov