V zemplínskych Pozdišovciach sa v nedeľu 4. septembra 2022 uskutočnila spomienka na miestnych rodákov. Podujatie zorganizovala miestna gréckokatolícka farnosť v spolupráci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska. V rámci popoludňajšieho programu vystúpil v jednej z dvoch prednášok aj riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme s témou Kyr Michael Rusnák CSsR 1921 – 2003.

Podujatia

Archív podujatí

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Adresa na zasielanie pošty

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
P.O.Box 20
850 00 Bratislava 5
Slovenská republika

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via M. D. Brun Barbantini, 31
00123 Roma
Italia

Ochrana osobných údajov