Slovenský historický ústav v Ríme vydal v spolupráci s o. z. Priatelia Bratislavy monografiu Veduta di Bratislava a Firenze: Una storia nascosta, ktorá je talianskym prekladom slovenskej pôvodiny Veduta Bratislavy vo Florencii: Skrytý príbeh. Autorky – Ivana Kvetánová a Margaréta Musilová – v tejto monografii dopodrobna preskúmali okolnosti vzniku jedného z najstarších vyobrazení Bratislavy zo 16. storočia, ktoré sa nachádza vo florentskej radnici Palazzo Vecchio.

Ukážka knihy

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via della Conciliazione, 44
00193 Roma
Italia

Codice fiscale: 96561540582

Ochrana osobných údajov