Dôsledkom pandémie coronavírusu a opatrení voči jeho ďalšiemu šíreniu nie je možné až do odvolania vycestovať do Talianska a Vatikánu a vykonávať vedecký výskum.

Zdroj fotografie: the beatboy. na stránke Unsplash

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via della Conciliazione, 44
00193 Roma
Italia

Codice fiscale: 96561540582

Ochrana osobných údajov