Profesionálne sa zameriava na dejiny prvej svetovej vojny.

Od roku 2007 pracuje vo Vojenskom historickom ústave.

V rámci SHÚR absolvovala doposiaľ štyri výskumné pobyty zamerané na systematický archívny výskum:

  • 2017 – 2020 – Slováci na talianskom fronte Veľkej vojny v prameňoch talianskych archívov (4 x 14-dňový výskumný pobyt)

Vedecké a odborné výstupy súvisiace s výskumnou činnosťou v rámci SHÚR

  • Bojová činnosť československých légií na talianskom fronte. In: Vojenská história, 2020, roč. 24, č. 3, s. 109 – 114. Dostupné online.
  • Jana Zaťková, Miloslav Čaplovič (eds.): Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV/2. Slováci v légiách a prvý československý zahraničný odboj 1914 – 1920. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2022, 358 s. Dostupné online.

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via della Conciliazione, 44
00193 Roma
Italia

Codice fiscale: 96561540582

Ochrana osobných údajov