Profesionálne sa zameriava na dejiny stredovekej kultúry a vzdelanosti a cirkevné dejiny vo vrcholnom stredoveku.

Od roku 1996 pôsobí v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied.

V rámci SHÚR riešila doposiaľ tri výskumné projekty:

  • 2015 – Pápežská kúria a Uhorsko za vlády Mateja Korvína 1458 – 1490 (s dôrazom na územie dnešného Slovenska) (14-dňový výskumný pobyt)
  • 2018 – Formy neskorostredovekej zbožnosti vo svetle písomností pápežskej kúrie (14-dňový výskumný pobyt)
  • 2020 – Formy neskorostredovekej zbožnosti vo svetle písomností pápežskej kúrie. Púte z územia Slovenska do Ríma v stredoveku (14-dňový výskumný pobyt)

Vedecké a odborné výstupy súvisiace s výskumnou činnosťou v rámci SHÚR

  • Zwischen königlichem Hof und päpstlicher Kurie. Der apostolische Pronotar und Pressburger Propst Georg von Schönberg († 1486). In: Slovak Studies, 2017, r. 3, č. 1 – 2, s. 33 – 59.
  • Biskup a udeľovanie svätení v stredovekom Uhorsku. In: Studia Historica Nitriensia, 2020, r. 24, č. 2, s. 308 – 321.

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via della Conciliazione, 44
00193 Roma
Italia

Codice fiscale: 96561540582

Ochrana osobných údajov